Nowe zasady przydzielania mieszkań komunalnych w Opolu

W Opolu powstała nowa komisja, która będzie odpowiadać za przydział mieszkań komunalnych oraz socjalnych, należących do gminy. Już nie tylko urzędnicy będą decydować o przydziale mieszkań komunalnych. Dzięki temu ma być bardziej sprawiedliwie.

Uchwałę Rady Miasta dotyczącą mieszkań komunalnych zmieniono po 14 latach. Obecnie – podobnie jak w wielu innych miastach – obowiązuje system punktowy. Wnioski o przydział mieszkań oceniane są na podstawie ścisłych kryteriów. Pod uwagę brane są dochody, stan zdrowia całej rodziny, ewentualnie poziom niepełnosprawności, dotychczas zajmowany lokal mieszkalny i inne policzalne rzeczy. Suma punktów ma być zawsze jawna.

Urzędnicy będą mogli nawet pojawić się u osób ubiegających się o mieszkania socjalne i komunalne w Opolu z niezapowiedzianą wizytą, w celu rzetelnej oceny opisanych we wniosku warunków. Informacje będą też weryfikowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Zmienia się też kryterium dochodowe. Starający się o mieszkania komunalne w Opolu będą pokazywali średnią zarobków z 12 miesięcy, a lista będzie weryfikowana co rok. Przyznawane będą też punkty ujemne za np. zniszczenie lokalu gminnego w przeszłości.

Komisja ma też na celu skrupulatną weryfikację historii mieszkaniowej osób z kolejki. Wcześniej zdarzało się bowiem tak, że niektórzy otrzymywali mieszkanie komunalne do remontu, a po jego wykonaniu np. je wynajmowali, albo po latach sprzedawali i ponownie zaczynali starać się o przydział kolejnego mieszkania komunalnego. Posiadanie i sprzedaż mieszkania lub prawa do lokalu mieszkalnego w przeszłości będzie teraz skutkowało sporą liczbą punktów ujemnych, które w praktyce do niemal zera niwelują szanse na otrzymanie mieszkania komunalnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *