Kategoria: Gliwice

Mieszkanie socjalne w Gliwicach

Mieszkanie socjalne to pomoc od gminy, która należy się osobom w ciężkiej sytuacji materialnej, bezdomnym, z wyrokiem eksmisji z prawem do takiego lokalu. Ponadto kryterium mogą być trudne warunki mieszkaniowe, na przykład duże nagromadzenie osób na niewielkiej powierzchni, doświadczanie przemocy ze strony współlokatorów. Niekiedy o lokal taki ubiegać mogą się osoby, które chcą przenieść się bliżej osoby niepełnosprawnej, bądź chorej, którą chcą się opiekować.

Mieszkanie komunalne w Gliwicach

Wiele osób w naszym kraju boryka się z problemem braku odpowiedniego lokalu do zamieszkania lub kłopotami z płatnością za mieszkanie wynajmowane. Według uchwały Rady Miasta Gliwice, część z nich, może się starać o najem lokalu komunalnego spośród zasobów miasta.