Mieszkania komunalne w Łodzi

Mieszkanie komunalne jest własnością gminy. Udostępniane zostaje osobom w trudnej sytuacji materialnej jako pomoc społeczna od rządu. W praktyce uzyskanie takiego mieszkania jest dość skomplikowane, a to, czy ktoś je dostanie czy nie jest w dużej mierze kwestią wytrwałości. Zwłaszcza w Łodzi.

Nietrudno domyślić się bowiem, że wielu ludzi czeka w kolejce po mieszkania komunalne w Łodzi. Średni czas oczekiwania wynosi ponad rok, przyjmując że dana osoba bardzo się o nie stara, angażując do pomocy na przykład lokalnych radnych. W przeciwnym razie oczekiwanie może znacznie się wydłużyć. Problemem ten wynika przede wszystkim z powodu niewielkiej liczby lokali komunalnych w mieście Łodzi.

Każda gmina ma nieco inne warunki przydzielania mieszkań komunalnych. Podstawowymi kryteriami jakie należy spełnić, aby otrzymać mieszkanie w Łodzi jest kryterium dochodowe w gospodarstwie domowym (najubożsi mają pierwszeństwo), warunki obecnie zajmowanego lokalu (na przykład stan techniczny, metraż, ilość mieszkających tam osób). Oprócz tego urzędnicy kierują się inną charakterystyką, taką jak kolejność rozpatrywania wniosków, zasady okresowej weryfikacji, a nawet liczba lat, jakie interesant spędził lub pracował w mieście. Niekiedy pierwszeństwo mają osoby niepełnosprawne czy samotnie wychowujące dziecko. Osoby ubiegające się o mieszkanie komunalne w Łodzi nie mogą posiadać praw do innych lokali w pobliskiej okolicy.

Długoletni mieszkańcy mieszkań komunalnych mają prawo wykupić je, o ile gmina wyraża na to zgodę. Ponadto mieszkania muszą spełniać określone normy. Przede wszystkim budynek powinien być w odpowiednim stanie technicznym. Dobrze, gdy już wcześniej sprzedano w nim jakieś lokale. Wykup mieszkania komunalnego jest niemożliwy z reguły w wyniku nieuregulowanego stanu prawnego lokalu, jeśli najem był zbyt krótki.

W Łodzi do 2013 roku bonifikata za mieszkanie wynosiła siedemdziesiąt pięć procent. W roku 2014 wrosła do dziewięćdziesięciu procent. Dzięki temu użytkownicy mieszkań komunalnych mogą wykupić je za dziesięć procent ich wartości.

Dokumentami niezbędnymi by dokonać wykupu są decyzja o przydziale lokalu, sporządzona umowa najmu, zaświadczenie o zameldowaniu, kserokopia dowodu osobistego. Jeśli o wykup starają się spadkobiercy, zobowiązani są dostarczyć również akt zgonu wynajmującego, akt małżeństwa lub postanowienie o nabyciu spadku.

źródło zdjęcia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Laweczka_Tuwima.jpg

2 Odpowiedzi do Mieszkania komunalne w Łodzi

  1. kamil kiszło napisał(a):

    ile się czeka na mieszkanie komunalne lub socjalne i co trzeba złożyć na mieszkanie zeby dostac

    • BatrekRapiega napisał(a):

      Wniosek o przydział lokalu komunalnego,zaświadczenie o dochodach wszystkich w gospodarstwie domowym z 3mieś,ZLM ul.piotrkowska 153.Osoby bezdomne otrzymują do 3mieś,reszta w ciągu 1-10 lat.Zależy kiedy ktoś umrze,czy wyprowadzi się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *