Mieszkanie komunalne w Gliwicach

Wiele osób w naszym kraju boryka się z problemem braku odpowiedniego lokalu do zamieszkania lub kłopotami z płatnością za mieszkanie wynajmowane. Według uchwały Rady Miasta Gliwice, część z nich, może się starać o najem lokalu komunalnego spośród zasobów miasta.

W pierwszej kolejności takie mieszkania są przyznawane osobom, które muszą opuścić jak najszybciej swój dotychczasowy dom. Może się tak stać na skutek przeznaczenia lokalu do rozbiórki ze względu na jego stan lub inwestycje miejskie lub jeżeli władze miasta uznają, że mieszkanie nie spełnia swojej roli, czyli po prostu nie nadaje się do życia z racji rażącą niskiego standardu.

Oczywiście mieszkanie komunalne, które otrzyma najemca, zazwyczaj nadaje się do remontu i należy go wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. Trzeba pamiętać, że jeżeli nie przyjmiemy oferowanego nam mieszkania do remontu, będziemy skreśleni z listy oczekujących, więc warto nastawić się na to, iż lokal będzie wymagał nieco pracy z naszej strony. Bo potem kolejka będzie na tyle długa, że ponownie będziemy na niego oczekiwać kolejne kilka lat.

Jak otrzymać mieszkanie komunalne w Gliwicach

Uchwała Rady Miasta Gliwice mówi nam, że wpisanie na listę oczekujących na otrzymanie lokalu, jakim jest mieszkanie komunalne w Gliwicach, jest możliwe po złożeniu kompletu dokumentów. Wśród nich musi zawierać się zaświadczenie o dochodach rodziny i dokumenty pozwalające ustalić w jaki sposób wygląda sytuacja materialna czy zdrowotna osób w rodzinie ubiegającej się o nieruchomość. Oprócz tego wypełnia się specjalny wniosek. Wszelkie dane muszą być spójne i kompletne, w przeciwnym razie wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Kryteria, jakie biorą pod uwagę urzędnicy to miedzy innymi dochód na członka rodziny wynoszący poniżej 780 zł, przebywanie w Gliwicach z zamiarem stałego pobytu w tym mieście, przegęszczenie w dotychczasowym mieszkaniu dotyczące ilość metrażu przypadającą na jednego domownika, obecność osób niepełnosprawnych lub niepełnoletnich w rodzinie i ich liczba oraz okres dotychczasowego oczekiwania na lokal. Na tej podstawie przyznawane są punkty, które decydują o kolejności w jakiej przyznawane są mieszkania komunalne w Gliwicach.

W przypadku braku zalegania z czynszem oraz przy posiadaniu umowy najmu na czas nieokreślony, można dokonać wykupu mieszkania, niekiedy nawet z 60% bonifikatą. Jako że te ustalenia mogą się zmieniać, warto pytać o aktualne stawki bonifikat w Urzędzie Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *