Mieszkanie komunalne w Sosnowcu

W Polsce stworzona jest polityka społeczna, której celem jest przede wszystkim wspieranie osób ubogich, które mogą żyć w złych warunkach mieszkaniowych. Właśnie w związku z tą polityką rokrocznie przyznawane są osobom zamieszkałym na danym terenie mieszkania z zasobów gminy.

Mieszkania socjalne a komunalne

Większość osób zaznajomionych jest z terminem mieszkań socjalnych, jako mieszkań przyznawanych osobom w złej sytuacji majątkowej. Nie jest to jednak jedyny wyznacznik, który odróżnia mieszkanie socjalne od komunalnego. W tym drugim mieszkają zwykle osoby niezadłużone, których po prostu nie stać na samodzielne kupno, bądź wynajem mieszkania. Lokal komunalny przyznawany jest również na nieograniczony czas – dopóki dana osoba jest w stanie go opłacać. Może on również stanowić przedmiot wymiany, a także być wykupiony jako mieszkanie własnościowe. Co najważniejsze, mieszkania komunalne w Sosnowcu mają wyższy standard, niż mieszkania socjalne.

Mieszkania komunalne w Sosnowcu

Liczba mieszkań będących własnością gminy w Sosnowcu utrzymuje się mniej więcej na podobnym poziomie. Skorzystać z nich mogą osoby, które nie tylko wypełnią odpowiedni wniosek i zaniosą go do urzędu, ale również spełnią warunki punktowe, jakie orzekła w jednej z ustaw gmina. Lista oczekujących na mieszkanie komunalne w Sosnowcu jest dość długa, a czas oczekiwania potrafi sięgać kilku lat, co wynika przede wszystkim z małej liczby tego rodzaju mieszkań. Gmina stworzyła jednak program dysponowania zasobami mieszkaniowymi, dzięki któremu możliwe jest zwiększenie liczby mieszkań komunalnych o dobrym standardzie, w których mogą zamieszkać osoby potrzebujące.

Wykup mieszkania komunalnego

Wiele osób posiadających lokale najmowane od gminy zastanawia się, jak wykupić mieszkanie komunalne w Sosnowcu. Możliwe jest to jedynie na warunkach, które jasno określa obrana przez gminę ścieżka prawna. Przede wszystkim o nabycie na własność lokalu komunalnego mogą starać się osoby, które należycie wypełniały obowiązki opłacania wszystkich związanych z wynajmem takiego mieszkania rachunków. Oznacza to, ze jedynie osoby, które regularnie opłacały czynsz, nie robiące przy tym żadnych przerw, mogą ubiegać się o wykup mieszkania. Co więcej, jednym z istotnych warunków wykupienia mieszkania jest również odpowiednia argumentacja ku takiemu rozwiązaniu. Osoba, która występuje z wnioskiem o wykup mieszkania, nie może mieć praw do żadnego innego lokalu mieszkalnego, podobnie jak to ma miejsce przy jego wynajmowaniu. Nie może również przez ostatnie dwa lata pobierać dodatku mieszkaniowego.

photo credit: IMGP8576

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *