Mieszkania socjalne w Lublinie

W 2010 roku kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała stanowczy brak mieszkań socjalnych w Lublinie – ich liczba była prawie dziesięciokrotnie mniejsza niż potrzeby w tym zakresie.

Według planu gospodarowania zasobami mieszkalnymi, do roku 2018 liczba mieszkań ma wzrosnąć do ok. 1150 lokali, podczas gdy w 2013 roku wynosiła 850 mieszkań. Część z nich ma zostać zbudowana na nowo, zaś część przekwalifikowana z innych zasobów miasta. Pod koniec 2012 złożono ponad 800 wniosków o przyznanie lokalu socjalnego.

Mieszkanie socjalne w Lublinie nadal trudno dostępne

Miasto przewidziało również, dla lokali o gorszym standardzie oraz osób w szczególnie złej sytuacji, możliwość obniżenia czynszu. Obniżka taka jest możliwa do uzyskania w wysokości od 5 do 10% całej kwoty czynszu. Dla jej posiadania niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku i udokumentowanie posiadania niskich dochodów.

Najdłużej na uzyskania prawa do mieszkania socjalnego oczekują osoby bezdomne, jako że polityka miasta nie zapewnia im odpowiedniego wsparcia. Są to najczęściej osoby, które zamieszkują w noclegowniach. Znane są przypadki, gdy na rozpatrzenie wniosku oczekują nawet kilkanaście lat! Szybciej rozstrzygane są wnioski dla osób, które zostały objęte prawomocnym wyrokiem eksmisji, jako że za uchylenie się od obowiązku przyznania im mieszkań miasto musi płacić odszkodowanie. W ramach racjonalnego zarządzania zasobami mieszkaniowymi lokale socjalne uzyskują również osoby, które np. wskutek pożaru utraciły dotychczasowe mieszkanie, bądź nie mogą w nim mieszkać bez narażania życia i zdrowia.

Zasady otrzymywania lokalu socjalnego w Lublinie

Aby otrzymać mieszkanie socjalne w Lublinie, należy złożyć odpowiednie dokumenty oraz wypełnić warunki otrzymania tego typu lokalu. W przypadku lokalu socjalnego dochód z ostatniego roku nie może przekroczyć 100% kwoty najniższej emerytury dla osoby samotnej oraz 75% tej samej kwoty na osobę dla rodzin wieloosobowych. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski osób posiadających prawomocny wyrok sądu w zakresie eksmisji, tych, które dotychczasowe mieszkania zostały zniszczone wskutek zdarzeń losowych oraz zajmują dotychczas lokale, które miasto przeznaczyło do rozbiórki albo modernizacji. Pierwszeństwo mają również rodziny z osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza dziećmi.

W odróżnieniu od innych miast, Lublin sprzyja samotnym matkom oraz ofiarom przemocy domowej, i to one mają większe szanse na uzyskanie lokalu socjalnego. Uprzywilejowane w tym zakresie są również rodziny wielodzietne, posiadające ponad czwórkę dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *