Mieszkania socjalne w Sosnowcu

Mieszkanie socjalne jest lokalem przedzielanym tym obywatelom miasta, którzy w wyniku wyroku sądu lub z innych przyczyn zmuszeni są opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Mieszkanie socjalne w Sosnowcu może posiadać obniżony standard, ale musi zaspokajać podstawowe potrzeby przebywających tam ludzi. Powinno nadawać się do zasiedlenia biorąc pod uwagę stan techniczny i stan wyposażenia.

Mieszkania socjalne są umiejscowione w blokach, pawilonach, oraz specjalnych kontenerach. Wnioski o mieszkania socjalne w Sosnowcu są przyjmowane i rozpatrywane w Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych. Najmniej lokali przyznano w roku 2004, gdyż wniosek do tej instytucji złożyło 686 mieszkańców, a przyznano go zaledwie 470 z nich. Sytuacja uległa poprawie w latach następnych.

Począwszy od roku 2008 wniosek o przyznanie „socjalu” zaczęło składać mniej obywateli, natomiast w 2010 roku przy ulicy Dobrzańskiego powstało kilka nowych pawilonów mieszkalnych. Na tym jednak inwestycje się skończyły. Lokali socjalnych już nie przybywa. Ponadto gmina jest zobowiązana do opłacenia odszkodowań za ich brak, co dodatkowo uszczupla jej fundusze w tej dziedzinie. Odszkodowania są należne spółdzielniom mieszkaniowym, gdzie lokale wciąż są zajmowane przez osoby z wyrokiem eksmisji, lecz nie mają one dokąd się przenieść. Błędne koło długów i braku pieniędzy sprawia, że na lokale socjalne trzeba czekać nawet wiele lat.

Dla kogo mieszkanie socjalne w Sosnowcu

O mieszkanie socjalne w Sosnowcu może ubiegać się osoba lub rodzina, która znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W tym celu należy złożyć wniosek do Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych i czekać na jego rozstrzygnięcie. Jeśli zostanie rozpatrzony pozytywnie, zostaje podpisana umowa najmu. Dotyczy ona wyłącznie osób, które nie posiadają żadnego tytułu prawnego do innych nieruchomości i mieszkań. Jeśli w czasie wynajmu uzyska takie prawa, gmina może wydać nakaz opuszczenia lokalu, tym samym zrywając umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia. Również dochody gospodarstwa domowego nie mogą przekraczać określonych w uchwale rady miasta. Pierwszeństwo na liście mają zawsze osoby i rodziny z najniższymi dochodami.

Uprawnienie uzyskania mieszkania socjalnego w Sosnowcu posiadają również osoby, które wyrokiem sądowym mają prawo ubiegać się o lokal. Stawka za czynsz w mieszkaniu nie przekracza połowy najniższej stawki na rynku wynajmu nieruchomości. Jednak nawet osoby, które nie opłacają regularnie czynszu, mają szansę przedłużyć wniosek o najem. Jeśli sytuacja materialna poprawi się, najemca jest zobowiązany do opłacania normalnej stawki czynszu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *