Tag: lublin

Mieszkania socjalne w Lublinie

W 2010 roku kontrola Najwyższej Izby Kontroli wykazała stanowczy brak mieszkań socjalnych w Lublinie – ich liczba była prawie dziesięciokrotnie mniejsza niż potrzeby w tym zakresie.