Tag: mieszkanie socjalne

Nowe mieszkania komunalne w Zabrzu

Docelowo w Zabrzu powstanie 150 mieszkań w systemie TBS. Na razie rusza kolejny etap, który zakłada budowę 32 mieszkań. To część osiedla przy ul. Żywieckiej w Kończycach.

Budowa nowych domów już się rozpoczęła. Efektem ma być postawienie 12 domów, w których znajdzie się 150 mieszkań. Na razie trwają prace przy wznoszeniu dwóch nowych, trzypiętrowych budynków, w których znajdą się 32 mieszkania.

Mieszkania socjalne w Wałbrzychu

Liczba mieszkań socjalnych w Wałbrzychu z roku na rok ma wzrastać, zaś stan techniczny lokali ma ulegać poprawie. W tej sprawie Urząd Miasta wprowadził długofalowy, czteroletni plan działania.

Mieszkania socjalne w Sosnowcu

Mieszkanie socjalne jest lokalem przedzielanym tym obywatelom miasta, którzy w wyniku wyroku sądu lub z innych przyczyn zmuszeni są opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Mieszkanie socjalne w Sosnowcu może posiadać obniżony standard, ale musi zaspokajać podstawowe potrzeby przebywających tam ludzi. Powinno nadawać się do zasiedlenia biorąc pod uwagę stan techniczny i stan wyposażenia.