Tag: sosnowiec

Mieszkanie komunalne w Sosnowcu

W Polsce stworzona jest polityka społeczna, której celem jest przede wszystkim wspieranie osób ubogich, które mogą żyć w złych warunkach mieszkaniowych. Właśnie w związku z tą polityką rokrocznie przyznawane są osobom zamieszkałym na danym terenie mieszkania z zasobów gminy.

Mieszkania socjalne w Sosnowcu

Mieszkanie socjalne jest lokalem przedzielanym tym obywatelom miasta, którzy w wyniku wyroku sądu lub z innych przyczyn zmuszeni są opuścić dotychczasowe miejsce zamieszkania. Mieszkanie socjalne w Sosnowcu może posiadać obniżony standard, ale musi zaspokajać podstawowe potrzeby przebywających tam ludzi. Powinno nadawać się do zasiedlenia biorąc pod uwagę stan techniczny i stan wyposażenia.